Volební program 2022 – SPD

Revize a konsolidace stávajících závazků

SPD zefektivní hospodaření s finančními prostředky města: revize všech starších i plánovaných projektů, revize smluv na energie. Prověří investiční záměry obce a zapojí místní, bude vyžadovat ochranu přírodního a kulturního dědictví, opravy památek a zlepší jejich využití.

Podpora sociálního bydlení

SPD podporuje údržbu a revitalizaci stávajících bytů města a výstavbu nových startovacích bytů (např. Kabeláčův mlýn), podpoříme seniory a jinak znevýhodněné, podpoříme mladé rodiny s dětmi.

Konec inkluze ve školství

SPD požaduje kvalitní výuku bez ideologií, omezování osobních svobod a práv dětí. Hájíme právo rodičů spolurozhodovat o obsahu a rozsahu učiva, zejména pak přednášek, exkurzí a kontroverzních předmětů jako je například sexuální výchova na základní škole. Pohlaví jsou jen dvě. Chceme naše školy a školky přednostně pro občany Slatiňan a přidružených obcí.
Nelze upřednostňovat cizí státní příslušníky na úkor občanů.

Podporujeme kulturní akce

SPD podporuje rodinné akce, trhy, akce pro matky s dětmi. Slatiňany byly v minulosti pořadatelem mnoha kulturních i sportovních akcí. Chceme v nich
pokračovat a budeme řešit i požadavky na parkování většího počtu návštěvníků z okolí. SPD chce lepší propagaci města, nové a moderní webové stránky, které budou flexibilně reagovat na požadavky návštěvníků. Chceme větší hřiště, kde si budou moci děti hrát déle, než jen do „zavíračky“ a kde si s nimi i dospělí posedí a odpočinou, chceme víc laviček.

Zlepšíme parkování a dopravu

SPD podpoří každý dobrý nápad k řešení dopravní situace v obci včetně zvyšujících-se požadavků na parkovací místa jak v místě bydliště, tak i v okolí, například u Monaka. Pro pěší, kolaře a další, kdo využívají cyklostezku kolem Chrudimky prosadíme znovuotevření jednání o výstavbě Náplavky, která by zvýšila bezpečnost lidí tím, že by se vyhnuli provozu na hlavní silnici.

Dostupnou lékařskou péči pro pojištěnce

SPD chce dostupnou lékařskou péči a omezení rušivých vlivů prostředí majících nenápadný, ale vážný dopad na zdraví občanů. Do nich patří elektrosmog a světelný smog. Nechceme 5G, hlavně 60GHz technologie a omezit, nebo zrušit vlivy všech wifi a BTS vysílačů, hlavně na děti během výuky. Podpoříme výstavbu biodynamického osvětlení, které mění teplotu i množství světla podle denní i roční doby.

Technické služby a nový projekt kompostárny

SPD zefektivní a rozšíří funkci kompostárny tak, aby si občané mohli koupit její produkty, aby za rozumný poplatek zpracovala i odpad přespolních, aby měla provozní dobu vyhovující především našim občanům. Též chceme lepší údržbu městské zeleně ale i lepší údržbu již fungujících věcí z předešlých projektů aby nedocházelo k jejich degradaci či havarijním stavům.

Chceme revizi územního plánu

SPD požaduje revizi územního plánu odbornou komisí a zapojením občanů do tohoto procesu místním referendem. Územní plán musí vyhovovat občanům, ne finančním zájmům lobistických skupin! Budeme více naslouchat obecním výborům přidružených obcí, podpoříme podnikání a farmaření. SPD si velmi váží toho, jak naše město vypadá a jak jedinečné tu máme prostředí a krásná místa na procházky. Budeme pracovat na udržování a neustálém zlepšování tohoto stavu, zkrášlování, čistotě a bezpečnosti našeho města. Zařídíme větší aktivitu městské policie na území města.

Odkaz: volby-2022-SNK-letak.pdf (skenováno)

Jeden komentář u “Volební program 2022 – SPD”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.