Volební program 2022 – Vraníci

Ve volebním období 2022 – 2026 budeme:1

 1. V oblasti rozvoje obce
  1. Využívat maximum finančních prostředků na investice ze strukturálních fondů a rozvíjet regionální spolupráci s dalšími obcemi
  2. Usilovat o podporu dostupného bydlení pro všechny občany
  3. Podporovat využití obnovitelných zdrojů energie na pokrytí potřeb nemovitostí města
  4. Realizovat rekonstrukci a budování nových chodníků a místních komunikací.
  5. Podporovat revitalizaci cyklostezky do Chrudimi a její další rozvoj ve spolupráci s okolními obcemi
  6. Podporovat tvorbu a změny v územním plánu ve prospěch občanů
  7. Usilovat o účelnou dopravní obslužnost a propojení s Chrudimí linkou MHD
  8. Podporovat zřízení adekvátního psího parku
 2. V oblasti životního prostředí
  1. Důsledně dbát na zlepšení úklidu obce a navýšení počtu veřejných odpadních nádob
  2. Podporovat otázku tříděného sběru odpadů v naší obci a budeme toto prosazovat
  3. Neustále rozšiřovat péči o zeleň, úpravu travnatých ploch v obecním majetku, budování míst pro odpočinek a využití volného času
  4. Respektovat průmysl v obci, vždy s ohledem na zdraví a kvalitu života občanů obce
 3. V oblasti sportu
  1. Naším cílem maximální podpora sportu
  2. Usilovat o úspěšnou modernizaci sportovišť na území obce
  3. Podporovat činnost sportovních a spolkových organizací reprezentujících město
  4. Podporovat zřízení sportovních volnočasových ploch, skateparku a hřiště pro nejmenší
 4. V oblasti bezpečnosti občanů
  1. Spolupracovat s Policií ČR a Městskou policií pro naší bezpečnou obec
  2. Podporovat činnost SDH, vybavovat je takovými věcnými prostředky, aby naši hasiči byli platným článkem integrovaného záchranného systému Pardubického kraje, jako je tomu doposud
  3. Řádně pečovat o místní rozhlas a veřejné osvětlení
  4. Usilovat o úpravy místních komunikací s ohledem na bezpečnost a účelnost
 5. V oblasti školství a sociálních služeb
  1. Usilovat o udržení zdravotnických služeb pro občany obce
  2. Usilovat o úspěšnou modernizaci sportovišť na území obce
  3. Podporovat sociální služby pro naše občany a plnohodnotný život seniorů
 6. V oblasti kultury
  1. Podporovat činnost Místní knihovny s veřejným internetem
  2. Podporovat aktivity pro pořádání kulturních akcí v obci ze strany zájmových organizací a spolků podle stanoveného a platného grantového systému
  3. Usilovat o oživení procesu rekonstrukce Kabeláčova mlýna k využití pro kulturní a společenské akce
 7. V oblasti podnikání
  1. Podporovat podnikání v naší obci ať už stávající podnikatele, tak i nové
  2. Podporovat firmy vytvářející pracovní místa na území obce
 1. Volební program – Vraníci (vranici.cz)[]

Jeden komentář u “Volební program 2022 – Vraníci”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.