Návrh: Vrátit stromy na obě strany ulice Vítězství

Během rekonstrukce v roce 2013 v ulici Vítězství v roce 2014 byly zrušeny stromy na severní straně ulice mezi ulicemi Švermova a TGM. Nyní jsou na této straně keře a stromy jen na jižní straně ulice.

Stromy byly pokáceny z důvodu rekonstrukce propadlé kanalizační stoky. Stromy rostly přímo nad trasou kanalizace. Společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vyslovila nesouhlas s provedením následné výsadby stromů v ochranném pásmu kanalizace.

Stromy mohou překážet provozu na silnici i chodníku, ale zase v létě přinesou stín, maličko zavlaží vzduch a udrží také trochu více vody v zeleném pásu mezi silnicí a chodníkem. V programu Sedmy na rok 2018 se tohoto tématu týká bod 6.3

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.