Téma: Výběr vhodné rostliny pro plot u plovárny

Návrh na uvolnění 20 000 Kč z rozpočtu města na rok 2019 na ozelenění plotu plovárny je dobrá zpráva. Již nyní je možno uvažovat jak peníze v případě jeho schválení využít, aby se výsadbou zeleně:

  • pokryla co největší plocha, ale
  • konečný efekt byl také hezký,
  • aby byly použité rostliny co nejodolnější v obdobích horka a sucha, která nás s velkou pravděpodobností v následujících letech opět čekají,
  • aby údržba nebyla příliš složitá a aby sazenice nebyly příliš drahé.

Také je třeba si uvědomit, že vysazená zeleň bude plnit svoji funkci nejspíše desítky let.

Vypsal jsem si dvanáct rostlin z těch, které se používají k výsadbě živých plotů a ozelenění svislých ploch. Po vyloučení těch, které se z některých důvodů v naší konkrétní situaci nehodí, např. nároky na vodu, půdu, osvětlení, údržbu a třeba i cenu sazenic, mi zbyly čtyři.

keře tavolníků před nějakou bytovkou

Favoritem č. 1 je tavolník. Je to rostlina, se kterou se běžně setkáváme, jen ji třeba někteří neznají jménem. Je velmi nenáročná, snáší horko, i na vodu je méně náročná. Na jaře kvete záplavou bílých květů. Tavolníků je více, nutno říci, že jde o kultivar spirea vanhouttei.

pámelník

Dalším v pořadí je pámelník bílý. Je odolný při pěstování a nenáročný na údržbu.  V našich podmínkách osvědčil svoji vitalitu v uplynulých padesáti letech na konci plotu plovárny směrem ke Škrovádu. Blíže jej nepopisuji. Všichni víme jak vypadá. Jeho větvička je na obrázku.

ptačí zob

Uvažovat se dá i o ptačím zobu obecném. Jeho předností je, že je neopadavý nebo poloopadavý a v zimě oživí zelení místo, kde byl vysazen.

přísavník

V úvahu je možno vzít i přísavník. Ne jako pokračování započaté výsadby. V celé délce plotu by byl vzhledově fádní a v sezóně koupání by mohly vznikat problémy se včelami a vosami, jak píše pan Víšek. Menšími plochami by však mohl oddělovat jednotlivé pásy vysazené zeleně. Z estetického hlediska by to bylo jistě zajímavé.

Na ozelenění plotu plovárny čeká přibližně 140 metrů. Pokud bude z rozpočtu města pro rok 2019 k dispozici částka  20 000 Kč, več doufáme, bude možno osadit přibližně 70 metrů, tj. polovinu celé neozeleněné plochy. Vypočteno ze současné ceny sazenic výše uvedených rostlin, doporučeného počtu rostlin na jeden metr při výsadbě. Cena za sazenice se pohybuje mezi 25 -30 korunami za jednu rostlinu. Na jeden metr se počítá se 6 -8 sazenicemi dle konkrétního druhu. Určitá část finančních prostředků zůstane ještě na pokrytí dalších výdajů, které jistě vzniknou.

Zajištění potřebného množství sazenic, konkrétní rozvrh jejich umístění a další technické věci bude možno řešit na jaře 2019 po schválení rozpočtu města.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.