Výběrové řízení na komunální vozidlo bylo zrušeno, v prosinci bude vyhlášeno nové

Rada města rozhodla o vyloučení účastníka společnost NIPASS s.r.o. a AGROMETALL s.r.o. z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Následně rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Dodávka komunálního vozu pro město  Slatiňany.“1

Společnost NIPASS se specializuje na tepelné izolace technologií, má závod ve Vysokém Mýtě a zástupci města tam byli na jaře na konzultaci. Prodává vozidla značky Bodcor, které mělo město také na jaře pronajato na vyzkoušení2.

Město oslovilo 7 firem, zakázka byla veřejná. Přišly 3 nabídky, 2 byly neplatné a z jedné radní nechtěli vybírat, protože neměli srovnání ceny, uvedl na pondělním zastupitelstvu Martin Harsa, místostarosta a radní zodpovědný za údržbu. Doplnil, že během měsíce připraví další výběrové řízení, aby už spadlo do rozpočtu příštího roku. Na zhotovení vozu je pak 6 měsíců, takže pokud vše půjde mohl by být koncem jara 2024. Tím pádem se už nevyužije diskutované navýšení výdajů letošního rozpočtu o 5 milionů odsouhlasené v červnu3.

Na témže zastupitelstvu se také na podnět občana řešilo, jaktože v rozpočtu byla schválena částka 5 mil. Kč vč. DPH, ale ve výběrovém řízení byla nejvyšší cena 5 mil. Kč bez DPH4, což by v případě vybrání zájemce s cenou nad 5 mil. vč. DPH vyžadovalo rozdíl zastupitelstvem dorozpočtovat (mohl by při 21% DPH být přes 1 milion), což by byl problém v případě jeho nesouhlasu5. Martin Harsa vysvětluje, že cena do návrhu úpravy rozpočtu (5 mil. vč. DPH) vycházela z diskuze s Nipassem v době pronajímání. Během přípravy soutěže se však ukázalo, že u jiných firem to nemusí stačit, protože používají jiný základ (samotné vozidlo) a také příslušenství zahraničních dodavatelů je dražší, proto byla do soutěže dána cena vyšší (5 mil. plus DPH)6.

Zrušené výběrové řízení zajišťovala advokátka Libuše Němcová z Hlinska7, která městu poskytuje od roku 2023 také další právní služby, např. vede spor s dodavatelem nových webových stránek8 a vede výběrové řízení na sběrný dvůr9. Náklady na výběrové řízení měly být podle starosty 50 tis. Kč5

  1. Rada města Slatiňany na své 24. schůzi projednala – slatinak.cz[]
  2. Město uvažuje o koupi nového vozidla místo dožilé Multikáry – slatinak.cz[]
  3. 8. Zasedání městského zastupitelstva – nákup komunálního vozidla za 5 milionů – slatinak.cz[]
  4. Pořízení komunálního vozu pro město Slatiňany, Veřejné zakázky a profily zadavatelů (vhodne-uverejneni.cz)[]
  5. 10. Zasedání městského zastupitelstva – uvedení nového zastupitele – slatinak.cz[][]
  6. MH email 31/10/2023[]
  7. Výběr komunálního vozidla bude spravovat advokátka Němcová z Hlinska – slatinak.cz[]
  8. Rada města Slatiňany na své 16. schůzi projednala – slatinak.cz[]
  9. Rada města Slatiňany na své 22. schůzi projednala – slatinak.cz[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.