Výběrové řízení na vedoucího finančního odboru města Slatiňany

  • pracovník samosprávy
  • rozpočet města, hospodaření dle schváleného rozpočtu,
  • vedení komplexního účetnictví města včetně mzdového účetnictví
  • vedení evidence majetku města, inventarizaci majetku města,
  • finanční kontrola
  • daně a místní poplatky
  • užívání veřejného prostranství
Požadované vzdělání: středoškolské; Obor vzdělání: ekonomické
Předpokládané datum vzniku pracovního poměru1. září 2020
Zájemce podá písemnou přihlášku do 16.června 2020 do 10:00 hod.

Jeden komentář u “Výběrové řízení na vedoucího finančního odboru města Slatiňany”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.