Výběrové řízení na vedoucího stavebního úřadu (3. kolo)

Požadavky pro vznik pracovního poměru – Požadované vzdělání: středoškolské; Obor vzdělání: stavební, architektonický nebo právnický (atd.); Předpokládané datum vzniku pracovního poměru: 1. září 2024 nebo dle dohody; Zájemce podá písemnou přihlášku v uzavřené obálce označené:
„VŘ – vedoucí SÚ“ v termínu do 26. července 2024 do 10:00 hod. na adresu1

  1. file (imunis.cz)[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.