Výběrové řízení na vedoucího stavebního úřadu města Slatiňany

Tajemník Městského úřadu Slatiňany vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pozice vedoucí stavebního úřadu

Vedoucí stavebního úřadu provádí zejména činnosti výkonu státní správy dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).
-vydává všechny formy povolení staveb dle stavebního zákona (územní souhlas, územní rozhodnutí, souhlas s ohlášeným stavebním záměrem, stavební povolení, společné souhlasy, společná rozhodnutí atd.)
-uzavírá se stavebníky veřejnoprávní smlouvy nahrazující příslušná povolení
-v rámci činnosti stavebního úřadu jedná se správci a vlastníky dopravní a technické infrastruktury a s dotčenými orgány státní správy
-vykonává státní stavební dozor (posuzuje dodržování všech ustanovení stavebního zákona)
-projednává přestupky stavebníků a vlastníků staveb (ukládá pokuty dle stavebního zákona)
-poskytuje konzultace stavebníkům a projektantům

Požadované vzdělání: středoškolské, Obor vzdělání: stavební, architektonický nebo právnický; znalost právních předpisů; vysoké pracovní nasazení; složená zkouška odborné způsobilosti vítána; organizační, řídící a komunikační schopnosti, kreativita,rozhodnost, samostatnost, spolehlivost a flexibilita,; právní vědomí,

Předpokládané datum vzniku pracovního poměru: 1. září 2020 nebo dle dohody. Platová třída odpovídající druhu práce 11. platová třída

Zájemce podá písemnou přihlášku v uzavřené obálce označené do 23. června 2020 do 10:00 hod. na Město Slatiňany

Jeden komentář u “Výběrové řízení na vedoucího stavebního úřadu města Slatiňany”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.