Téma: Výbor pro životní prostředí 2018 – 2022

Předkládá Zastupitelstvu a Radě města podněty a návrhy v oblastech:

 1. Zadržování vody v krajině a koncepčního přístupu ke změnám podnebí a extrémním výkyvům počasí
 2. Obnovy a údržby krajiny (sady, pastviny, aleje, zemědělská a lesní půda)
 3. Přístupu k údržbě zeleně
 4. Čistoty ovzduší zejména v topné sezoně
 5. Řešení odpadové problematiky

Výbor je pětičlenný, členové jsou:

 1. Daniel Vychodil – předseda – zastupitel za Sedmu, skaut, učitel
 2. Vlastimil Peřina – vedoucí CHKO,

 3. Kamil Urbánek – člen České společnosti krajinných inženýrů

 4. Vítězslav Kolek – plynárenský technik , zastupitel za SNK-EDukončen k 31.12.2019

 5. Petr Lukáš (????)

 6. František Rulík – hasič (od 1.1.2020 po V.Kolkovi)

Výbor pro životní prostředí byl zřízen jednáním zastupitelstva 12. 12. 2018. Jeho mandát skončil volbami v září 2022.

23 komentářů u „Téma: Výbor pro životní prostředí 2018 – 2022

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.