Výbor pro životní prostředí jednal o odpadech od roku 2020 ve Slatiňanech

Výbor, který má pro Radu města poradní funkci, se zabýval novým výběrovým řízením na svoz tříděného, směsného odpadu a sběrný dvůr, jak bylo zmíněno v Ozvěnách 2019/2.

Měl jsem zde tu čest představit kompetentním zastupitelům a radním návrhy pro redukci odpadů zpracované na slatinak.cz

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.