Vybrán dodavatel na osvětlení ve Švermově ulici

Na základě výzvy veřejné zakázky na akci „Nové veřejné osvětlení a část nového chodníku v ul. Švermova“ byly obdrženy 4 cenové nabídky.

Hodnotící komise konstatovala, že jedna společnost nesplnila požadovaná kritéria a doporučila její vyloučení. Další nejnižší nabídkovou cenou ve výši 5,7 mil. Kč vč DPH předložila společnost MIROS Pardubice a. s., která splnila i všechny podmínky zadávací dokumentace. Rada města rozhodla o vydání oznámení o výběru zhotovitele.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.