Vybrán dodavatel nového loga a jednotné komunikace města

V právě běžícím projektu „Otevřené a přitažlivé město Slatiňany“ získalo město prostředky také na profesionální vizuální identitu, tedy modernější a jednotný vzhledu hlavičkových papírů, tiskovin, dopisů apod. městského úřadu.

Pracovní skupina vzniklá k tomuto účelu připravila požadavky, podle kterých bylo vypsáno výběrové řízení, do kterého se přihlásilo 6 společností, které nabídly cenu (60% váhy) a své minulé ukázkové projekty (40% váhy).

Hodnotící komise (V. Steklý, R. Maryšková, K. Picpauerová, I. Jeník a P. Kolek1) nakonec vybrala společnost Prime Production Studio s.r.o. z Hradce Králové s nabídkovou cenou 186 tis. vč. DPH23, která byla v ceně na 2. místě a v ukázkových projektech na 1. místě4. S touto společností byla nakonec uzavřena smlouva5.

Podle smlouvy5 by příprava měla trvat přibližně půl roku, na konci, tedy na podzim, by mělo proběhnout veřejné představení.

Soutěže se účastnil také místní grafik Michal Boháč, který skončil celkově na 4. místě (v ceně 3. a v ukázkových projektech 4.)4.

Tento postup byl odlišný od podobné zakázky, kterou před nedávnem řešila Chrudim. Chrudim zvolila soutěž, do které zájemci posílali rovnou konkrétní návrhy, takže město vybíralo spíš návrh než dodavatele. U nás je vybrán dodavatel a co připraví se teprve uvidí. Chrudimský přístup je však mnohem dražší, což tam také leckdo kritizoval.

znak města Slatiňany

Vizuální identita se netýká vzhledu informačních tabulí, ukazatelů, mobiliáře (laviček, košů), to řeší Pracovní skupina připravující strategický plán – hospodářství, infrastruktura. Podobně není na programu ani jakákoliv změna znaku a vlajky města.

  1. Rada města Slatiňany projednala na 80. schůzi[]
  2. položkový rozpočet[]
  3. 153 460 Kč bez DPH – dle zprávy z RM []
  4. písemná zpráva zadavatele[][]
  5. smlouva z 2.3.2021[][]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.