Vybrán dodavatel pro stavbu ulice ve Škrovádu – A

USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 96/2014
konané dne 2. června 2014

1424/96/2014/RMS
1)schválila pořadí nabídek společností pro výběr zhotovitele na veřejnou zakázku
města malého rozsahu – Rekonstrukce místní komunikace ve Škrovádu – stavba A
(k RD č. p. 154),
1. REAL spol. s r. o., Vítězství 653, 538 21 Slatiňany
2. HOLD s. r. o., Orel 35, 538 21 Slatiňany ve znění zprávy č. 4/96
2) rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku města malého rozsahu –
Rekonstrukce místní komunikace ve Škrovádu – stavba A (k RD č. p. 154),
se společností REAL spol. s r. o., Vítězství 653, 538 21 Slatiňany za podmínky
zajištění finančních prostředků ve znění zprávy č. 4/96
3) pověřila uzavřením smlouvy o dílo na veřejnou zakázku města malého rozsahu
– Rekonstrukce místní komunikace ve Škrovádu – stavba A (k RD č. p. 154) se společností
REAL spol. s r. o., Vítězství 653, 538 21 Slatiňany starostu města MVDr. Ivana Jeníka, za
podmínky zajištění finančních prostředků ve znění zprávy č. 4/96

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.