Vybrán projektant pro rekonstrukci běžeckého oválu

Rada města rozhodla o výběru zhotovitele na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby „Rekonstrukce atletického oválu a přilehlých sportovišť“.

Ze tří nabídek vybrala společnost „SPORTPROJEKTA Praha s. r. o.“, která předložila cenovou nabídku v hodnotě 230 000 Kč bez DPH. Zpracování projektové dokumentace je kryto schváleným rozpočtem na rok 2021.

Projektová dokumentace bude připravována za účelem podání žádosti o dotaci na tuto akci.

Odkaz: Ozvěny 2/2021

param = dotace_spartak_tis 230

Jeden komentář u “Vybrán projektant pro rekonstrukci běžeckého oválu”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.