Vybrána firma na rekonstrukci Klášterní ulice

Rada města Slatiňany
projednala na své 102. Schůzi dne 26. 3. 2018:

Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu na rekonstruk-
ci části ulice Klášterní, včetně nového osvětlení, úprava křižova-
tek ulic Tyršova x Nádražní a Tyršova x Palackého ve Slatiňanech
(po vyhodnocení soutěže vybrána spol. MIROS MAJETKOVÁ a.s.
Staré Hradiště – za 4,5 mil bez DPH)

Odkaz: Ozvěny 5/2018

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.