Vybrána firma pro nový web města

Na základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti veřejné zakázky malého rozsahu na Pořízení nových webových stránek, ze dvou došlých nabídek Rada města vybrala jako dodavatele společnost BZ Company Internacional, s.r.o. (Olomouc) Zakázka spadá pod dotační titul „Otevřené a přitažlivé město“, kterým bude zakázka uhrazena, se spoluúčastí města 10%.1

Cena je 940 tis.Kč vč. DPH 2

  1. Rada města Slatiňany projednala na 128. schůzi – slatinak.cz[]
  2. Nový web města má být do konce prázdnin – slatinak.cz[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.