Návrh: Vybrání nového typu svítidel a nahrazení velké části či všech koulí

Koule Jermad mají mnoho nevýhod – malou účinnost – min. 50 % světelného toku jde do stran a nahoru; produkují silné světelné znečištění, svítí lidem do ulic. Novější LED svítidla mohou mít při stejné svítivosti asi 40% spotřebu. Bohužel tedy projektanti projektují pro sichr silnější svítidla, než musí, takže výsledná úspora není tak významná.

Spotřeba energie za VO byla v roce 2019 720 tis Kč, jen asi 5% svítidel byly LED.

Jsou různé způsoby, jak takovou akci financovat. Existuje osvědčená metoda financování úspor EPC…, myslím, že v Chrudimi s ní mají zkušenosti (Zdeněk Pavlík, energetický manažer).

Ušetřená elektrická energie by mohla uhradit investiční náklady.

Sejmuté koule by sloužily jako náhradní pro ponechaná kulovitá svítidla nebo by se mohla někam levně prodat.

Skutečná návratnost by se musela spočíst – není to složité, ale jsou k tomu potřeba podklady (spotřeba, počet, typ světel a ceny nových).

Byl bych totiž opatrný ohledně udávané životnosti a spolehlivosti LED. Zatímco životnost ostatních zdrojů je v praxi ověřená, u LED jde o teoretické údaje a může to být v praxi mnohem horší podobně návratnost. Sodík je ověřený.

ve starých Tématech slatinany-temata.xlsx je jako návrh = 17

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.