Téma: Vybudování centra města

K daném články by se hodil nějaký obrázek, třeba ilustrační, případně nahradit stávající lepšími.

Slatiňanům chybí centrum města. Schomranzem plánované náměstí podél Klášterní ulice bylo zastavěno.

Mnozí si slibovali, že centrum vznikne v místě bývalé návsi, dnes nazývané Staré Náměstí. Nakonec zde však vznikly bytovky tak nešťastně rozmístěné, že idea náměstí se z tohoto místa naprosto vytratila.

Otevření obchvatu se nevyhnutelně blíží, hlavní ulice bude převedena z ŘSD pod kraj nebo město, sníží se asi o 80% hustota provozu, a tak se nabízí využít toho a vybudovat to, co Slatiňanům jako městu evidentně chybí – centrum, kam by mělo mnoho lidí mnohokrát týdně důvod zajít, aby se tam mohli potkat.

I Slatiňany o tom mohou uvažovat. Podobně se nové centrum povedlo vybudovat ve městě Zdice či v nedaleké Třemošnici.

Napsat komentář