Téma: Centrum města

Slatiňanům chybí centrum města. V regulačním plánu od Jana Schmoranze z roku 1890 byl plánované náměstí podél Klášterní ulice, které však bylo na nátlak stavitelů zastavěno1.

Mnozí si slibovali, že centrum vznikne v místě bývalé návsi, dnes nazývané Staré Náměstí. Nakonec zde však vznikly bytovky tak nešťastně rozmístěné, že idea náměstí se z tohoto místa naprosto vytratila.

Otevření obchvatu se nevyhnutelně blíží, hlavní ulice bude převedena z ŘSD pod kraj nebo město, sníží se asi o 80% hustota provozu, a tak se nabízí využít toho a vybudovat to, co Slatiňanům jako městu evidentně chybí – centrum, kam by mělo mnoho lidí mnohokrát týdně důvod zajít, aby se tam mohli potkat.

I Slatiňany o tom mohou uvažovat. Podobně se nové centrum povedlo vybudovat ve městě Zdice či v nedaleké Třemošnici.

  1. Tomáš Kořínek – Architekt Jan Schmoranz 1857-1899. Život a dílo (bakalářská práce) []

2 komentáře u „Téma: Centrum města“

  1. V Litomyšli nečekají na spuštění dálnice, už plánují revitalizaci průtahu. Když budou vědět, co chtějí, bude se jim lépe vyjednávat s ŘSD i krajem o podmínkách převodu a třeba i s pomocí s přestavbou průtahu.
    Stromy, cyklisté, parkoviště i chodci. Litomyšl po dostavbě D35 zúží průtah
    Zdroj: https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/prutah-i-35-litomysl-d35-parkoviste-silnice-centrum.A231103_113343_pardubice-zpravy_lati#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=pardubice&utm_content=main

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.