Téma: Vybudování chodníku ve Švermově ulici mezi Družstevní a TGM

Švermova ulice je dosti frekventovaná jak vozidly, které uhýbají z I/37 na Vlčnov a Pardubice, déle do průmyslové zóny ve Švermově ulici, do školky, ústavu a nádraží.

Zároveň je dosti využívána chodci, zejména pejskaři, lidmi jdoucími od nádraží, školky  a ústavu do Škrovádu a k Bonetu.

Prostor pro vybudování chodníku je na obou stranách, kde je prostor i na chodník.

Pole na jedné straně je v územním plánu určeno k zástavbě a již na něm několik nových domů stojí, takže lze předpokládat v budoucnu zvětšení hustotu pěšího provozu.

Předpokládaný termín výstavby je rok 2020.


V současné době probíhá složitý proces povolení stavby a získání vyjádření dotčených orgánů. Následně bude proveden Radou města výběr zhotovitele s předpokladem stavební realizace v druhé polovině roku 2021. Samotná stavební realizace je kryta schváleným rozpočtem na rok 2021.12

  1. Ozvěny 3/2021[]
  2. OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ http://slatinany.imunis.cz/edeska/file.asp?id=37961&ts=RD%2BFBKb5DLjJu0RVw8O8W5FKAE5Ovxk%3D 11/6/2019[]

Téma

Návrh

Událost

Odkaz: na mapy.cz

Odkaz: edesky.cz/dokument/3130955

Jeden komentář u “Téma: Vybudování chodníku ve Švermově ulici mezi Družstevní a TGM”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.