Téma: Chybějící chodníky

Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.
Pomozte tím, že jej vhodně doplníte. Přejaté informace je nutné ozdrojovat, aby je bylo možné ověřovat.

Chodníky v obydlených místech na průjezdních komunikacích jsou ve vyspělém světě již standardem. Jde o ochranu i pohodlnější cestu pro slabší účastníky provozu, kterými chodci bezepsoru jsou, zvlášť v době, kdy automobilová doprava kvůli nešťastně rostoucí životní úrovni roste do dříve nepředstavitelného rozsahu.

I v našem městě máme komunikace, kde jsou chodci nuceni chodit po vozovce, ačkoliv by se tam mohl vybudovat chodník. Zkusme zmapovat takové lokality.

Při přípravě je nutné se připravit na odpor obyvatel té které ulice, kterým stávající stav vyhovuje, protože se jim tam „necourají lidi“ a mohou prostor neexistujícího chodníku zabírat ke svém pozemku na parkování či sklad různých věcí a materiálů.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.