Téma: Vybudování vodovodní přípojky ke Švýcárně

Účelem stavby je zásobit Švýcárnu dostatečným množstvím pitné vody z vodovodní přípojky, která bude napojena na stávající vodovodní řád u vodojemu Slatiňan. Celková délka plánované vodovodní přípojky činí 320 m. Současné zásobování Švýcárny vodou ze stávající studny je nedostatečné zejména v období sucha, kdy pro provoz objektu není zajištěn dostatek vody.

Na přípojku byla podána žádost o dotaci, která však nebyla schválena (Ozvěny 2019/3)

V rozpočtu 2019 se počítá na tuto akci s 600 tis. Kč.

3 komentáře u „Téma: Vybudování vodovodní přípojky ke Švýcárně“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.