Návrh: Vybudovat bránu na hřbitov podle Františka Schmoranze

Naskýtá se nám jedinečná možnost. A to dokončit 135 let starou myšlenku architekta Schmoranze a vybudovat nový a důstojný vstup na hřbitov, místo posledního odpočinku mnoha generací zdejších obyvatel.

Farní kronika na počátku 20. století ukončuje poměrně rozsáhlé pojednání o rozšíření hřbitova slovy: „Nyní ještě schází nová márnice, aby se stará zbořiti mohla a na místo ni nová vkusná vrata se postavila (…)”.

Podobná brána je v Chrudimi:

Novoměstský hřbitov U Václava Chrudim

Tento návrh preferuje také Sedma na svém FB:

 

3 komentáře u „Návrh: Vybudovat bránu na hřbitov podle Františka Schmoranze“

  1. Líbí se mi myšlenka vybudovat na místě zbourané márnice bránu dle Schmoranzova návrhu a to z těchto důvodů:
    – Město Slatiňany se dlouhodobě hlásí k odkazu architekta Schmoranze udržováním jeho staveb, ať už se jedná o Základní školu, most, kostel sv. Martina atd. Tyto významné slatiňanské stavby spoluvytvářejí a spoluurčují vzhled a náladu města. Je proto logické přistoupit aktivně k realizaci Schmoranzova návrhu hřbitovní brány a tím dotvořit architektonický ucelený a jednotný vzhled Slatiňan, zvláště, jedná-li se o veřejný prostor…
    – Jsem přesvědčena, že k důležitému odkazu, který by mělo po sobě zanechat každé vedení města, patří i péče o zachovávání a udržování úcty k významným historickým osobnostem města, ke kterým bezesporu patří celý rod Schmoranzů, zvláště, dotýká-li se nás jejich práce v podobě architektonického vzezření města do dnes. Vnímala bych případné rozhodnutí radnice pro Schmoranzův návrh jako vyjádření úcty k této osobnosti v praxi.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.