Návrh: Vybudovat přechody podle Generelu dopravy

V roce 2022 zastupitelstvo schválilo nový generel dopravy a parkování, ve kterém pracovní skupina složená ze zástupců samosprávy, veřejnosti a odborníků navrhla mnohá opatření pro bezpečnější, plynulejší a funkčnější dopravu. Jedním z opatření byly návrhy, kam umístit nové přechody na TGM a Vítězství.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.