Východiska skautingu

Poslání je blíže konkretizováno třemi principy, které jsou vyjádřeny ve skautském slibu:

  1. povinnost k vyššímu principu,
  2. povinnost k ostatním,
  3. povinnost k sobě.

Poslání a principy se skauting snaží naplňovat prostřednictvím skautské výchovné metody, která zahrnuje učení se zkušeností, morální kodex vyjádřený skautským slibem a zákonem, pobyt v přírodě, samosprávu malých skupin členů podobného věku (družinový systém) podporovaných dospělými, individuální program osobního růstu (např. skrz skautskou stezku), používání symbolů a symbolických rámců a zapojení do společnosti na různých úrovních dění.1

Povinnost k Bohu

Různé skautské organizace přistupují k práci s prvním principem různě, ale vždy je součástí slibu – to je podmínkou členství v mezinárodní organizaci WOSM. Některé organizace jsou přímo navázány na konkrétní náboženství nebo církev (např. Německá asociace skautů svatého Jiří nebo Skauti Evropy), některé (např. [český] Junák) naopak pracují [z marketingových důvodů] s povinností k Bohu jako s povinností k hodnotám vyšším než materiálním bez odkazu na konkrétního Boha nebo náboženství a uznávají širší škálu forem spirituality, což se odráží i ve slibu, kde je místo explicitní zmínky o Bohu uvedena Nejvyšší Pravda a Láska.1

  1. Wikipedia: Skauting[][]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.