Výdaje za odpady rostou, příjmy i třídění stagnují.

Navzdory rostoucímu množství odpadů vlivem kovidu i trendu čím dál více nakupovat, navzdory riziku nevratné klimatické změny, navzdory snaze vedení země a celého vyspělého světa zbytečně neskládkovat využitelný odpad a rychle rostoucím nákladům na odpady, vedení našeho města zatím přešlapuje a snaží se, aby to občané nijak nepocítili.

Při tom nervozita a strach z přílišné zátěže městských rozpočtů se projevuje i v okolních městech: Jak v odpadově velmi konzervativní Chrudimi1, tak třeba v Chrasti, kde už letos platí 1000Kč/os. a rok2. Je otázka, jestli se z obecního rozpočtu má vůbec dotovat komunální odpad, když se nedoplácí třeba voda ani elektřina.

Je tedy pravda, že se v našem městě se množství odpadu příliš nezvyšuje, pohybuje se kolem státního průměru, což je např. u směsného + objemového odpadu kolem 200kg/os.rok. Do loňska to stačilo, ale další roky už to bude moc, třeba už jen proto, že cíl legislativy je 120kg/os.rok v roce 2029.3, nicméně náklady se zvyšují výrazně.

Nicméně výdaje za odpady výrazně rostou. Zatímco v roce 2017 se v rozpočtu na komunální odpady počítalo s 2,7 mil. Kč, v roce 2019 s 3,2 mil. Kč, tak v roce 2022 to je už 5,7 mil. Kč. Z toho při 600Kč/os. se vybere od občanů tak 2,3 mil. Kč.

Zářiové zastupitelstvo schválilo pravidla pro komunální odpad ve Slatiňanech pro rok 2022 stejná jako loni4, která jsou v podstatě převzata z předchozích let.

Změny v odpadech za současného vedení města

Zrekapitulujme, co se v odpadech změnilo za současné vedení města:

Vrátila se týdenní četnost svozu směsného odpadu v polovině roku (14ti denní cyklus svozu zavedlo minulé vedení města5, aby motivovalo občany více přemýšlet, co hází do popelnice a aby do nich neházeli bioodpad) a dále prosadilo slevu za odpady pro seniory. Tyto změny slibovaly strany i ve volebních programech a mají je v koaliční smlouvě6.

Dále byl spuštěn předchozím vedením připravený svoz plastů7 a papíru od domu.

Velkou starost měli politici se sběrným dvorem, který provozuje soukromá firma a která vypověděla smlouvu, protože neumožňovala razantně zvýšit cenu za provoz . Město v souladu s Výborem pro životní prostředí se nechtělo sběrného dvora v katastru obce vzdát, jiného poskytovatele nesehnalo a samo se do provozování neodvážilo, a tak byla Smlouva byla nakonec smlouva uzavřena v roce 2020 na přibližně 1 mil. Kč ročně (tj. 289 Kč/os/rok).8

Současné vedení se pokusilo zavést jediný motivační prvek do odpadového hospodářství a to slevu (bonus) za třídění plastů z poplatku za odpady9 po vzoru měst, kde tato motivace poměrně dobře funguje už řadu let10. Po asi půl roce příprav však tento pokus odmítlo zastupitelstvo, překvapivě i díky části zastupitelů za Sedmu1112. Dotyční zastupitelé argumentovali nejčastěji tím, že situace s odpady ve Slatiňanech je vyhovující a žádné další opatření není zatím potřeba.13

Poplatek za odpady pro občany se zvýšil z 490 na 600Kč na osobu od roku 2020 s drobnými změnami, tedy kojenci do 1 roku neplatí a senioři nad 80 let platí 50%.

Ani nyní nevidí zastupitelé důvod ke změně

Aktuální naladění zastupitelů ilustruje diskuse na toto téma na zářiovém zastupitelstvu.14:

 • Podle starosty je dostatečná motivace k redukci odpadu to, že se poplatek nezvyšuje(?). V roce 2021 prý město na poplatníka doplácí cca 500 Kč. Nevědí, jak to bude v roce 2022.
 • Podle místostarosty se pro bonusování v tomto zastupitelstvu nenašla podpora, nepředpokládá, že by podpořilo jiné opatření.
 • Při dotazu na placení podle množství odpadu, což je další častá jinde využívaná motivace, se ukázalo, že většina zastupitelů včetně starosty si pod tím představují pouze vážení popelnic, což je opravdu drahá a technicky náročná metoda. Ve skutečnosti se častěji než vážení se platba podle množství řeší nejčastěji počtem svozů a velikostí nádoby (např. ve Fulneku); podle velikosti a počtu mimochodem hradili a hradí odpady komerční subjekty.
 • Podle starosty se s případnými motivačními nástroji musí ještě počkat nejméně jak vyjdou odpady v roce 2021 po ustálení odvozu tříděného odpadu od domu. Dlouhodobý radní Milan Chalupník (SNK) si také myslí, že stávající systém je dostačující , že zavádění dalších motivací v odpadech není třeba, byly by to beztak jen takové „dárečky“ z rozpočtu15. I když připouští, že nejefektivnější je, když se někomu sáhne na peníze. S tím vyjádřila souhlas také bývalá starostka a současná radní za ODS Marie Málková14.

Neposlední důvod jsou volby

Další radní za SNK František Rulík upozornil na další důležitou okolnost pro zachování stávajícího stavu v odpadech, a to že v roce 2022 budou volby. Není vhodné na budoucí zastupitelstvo vložit nějaký úvazek 14. Stejný postoj má podlé svého předsedy Daniela Vychodila (SEDMA) také  Výbor pro životní prostředí .

Problém však je, že nové zastupitelstvo se bude volit na letos podzim16, ustavující zastupitelstvo bude pravděpodobně v prosinci a to si lze těžko představit, že už bude mít připravenou nějakou revoluční koncepci odpadů na další rok 2023, takže ani ten se pravděpodobně v odpadech nic dít nebude… tak snad v roce 2024?

 1. Produkce odpadu v Chrudimi roste. Dodrží Chrudim slíbené zachování poplatku za odpady nebo přetékající popelnice a zvyšování cen vyřeší jeho zvýšením? – slatinak.cz[]
 2. Zodpovědná nebo sebevražená politika? Chrast chce přenést na občany většinu nákladů na jejich odpady – slatinak.cz[]
 3. Příloha č. 12 k zákonu č. 541/2020 Sb.
  Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
  Množství odpadu na obyvatele v tunách 0,2 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12

   

  []

 4. Město Slatiňany-Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 6/2021 o stanovení obecního systému od | edesky.czMěsto Slatiňany – Obecně závazná vyhláška města č. 07/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství []
 5. Změna četnosti svozu popelnic z týdenní na čtrnáctidenní – slatinak.cz[]
 6. Koaliční smlouva SNK-ED, ODS a TOP09 – slatinak.cz []
 7. Od 25. března poprvé svoz plastů dům od domu – slatinak.cz[]
 8. Proč bude v lednu otevřen sběrný dvůr pro občany jen 4 dny? – slatinak.cz[]
 9. Evidovat tříděný opad a odečítat od platby za komunál – slatinak.cz[]
 10. Návštěva zástupců města pro inspiraci v odpadech v Letohradě – slatinak.cz[]
 11. Zasedání zastupitelstva (poznámky z jednání) – slatinak.cz[]
 12. uz_0920_zápis.pdf (slatinany.cz)[]
 13. Ve Slatiňanech skončí polovina plastů v popelnicích. Pokud se nezlepšíme v třídění, prudce vzroste cena odpadu. Anketa mezi zastupiteli. – slatinak.cz[]
 14. uz_1621_zapis.pdf (slatinany.cz)[][][]
 15. zápis ze zastupitelstva 6/2020[]
 16. Komunální volby 2022: Termín, systém, kandidáti, lístky, mandáty | E15.cz[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.