Vydáno stavební povolení na části obchvatu

1.7.2109 bylo vydáno stavební povolení konkrétně na tyto stavby s obchvatem spojené:
 • SO 001 Příprava území (část, pro SO 101)
 • SO 020 Příprava území pro doplnění křižovatkové větve u silnice II/358
 • SO 101 Komunikace I/37
 • SO 101.1 Jednosměrná větev u silnice II/358
 • SO 110 Napojení silnice II/358 (část – na SO 101)
 • SO 131 Dopravní značení (část – na SO 101)
 • SO 151 Dopravně inženýrská opatření (část – na SO 101)
 • SO 201 Most v km 0,87843
 • SO 202 Rámový propustek v km 1,70580
 • SO 204 Most v km 2,73850
 • SO 205 Most přes trať ČD km 3,05940
 • SO 206 Rámový propustek v km 3,36050
 • SO 207 Podjezd MK v km 4,300
 • SO 210.1 Protihluková stěna mimo most
 • SO 210.2 Protihluková stěna na mostě
 • SO 301.3 Odvodnění křižovatkové větve u silnice II/358
 • SO 303.1 Odvodnění okružní křižovatky (část – na silnici I. třídy)
 • SO 303.2 Odvodnění obchvatu
 • SO 820 Technická rekultivace st. vozovek
situace obchvatu Slatiňan, stav v roce 2017 (podle dokumentace pro EIA)

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.