Vydáno stavební povolení na další části obchvatu

SO 102 – Silnice č. III/358 9
SO 103 – Silnice č. III/358 2
SO 104 – Přeložka místní komunikace
SO 105 – Chodník
SO 110 – Napojení silnice II/358
SO 111 – Napojení na silnici č. II/324
SO 112 – Okružní křižovatka na silnici II/358
SO 131 – Dopravní značení
SO 151 – Dopravně inženýrská opatření
SO 203 – Most na silnici č. III/358 2
SO 303.1 – Odvodnění okružní křižovatky

situace obchvatu Slatiňan, stav v roce 2017 (podle dokumentace pro EIA)

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.