Vyjádření Města k demolici márnice

Město Slatiňany – oficiální

Demolice bývalé márnice slatiňanského hřbitova byla dohodnuta v roce 2017 s vlastníkem objektu Řimskokatolickou farností Slatiňany. Odstranění předmětného objektu má hned několik důvodů:1. Stavba se nachází v bezprostřední blízkosti krajnice komunikace III. třídy se značným dopravním zatížením. V daném místě tak vzniká poměrně nebezpečné místo. Odstup objektu od krajnice naprosto nesplňuje požadovanou normovou hodnotu a průjezd daným místem je problematický a nebezpečný především pro rychle jedoucí vozidla integrovaného záchranného systému.

Odstranění stavby umožní vybudování nového přechodu pro chodce, který bude navazovat na nový „důstojný“ vstup do areálu hřbitova, umístěný v ose širší pěší trasy vedoucí přímo k centrálnímu kříži hřbitova. Z urbanistického hlediska bude tak vytvořena přirozená a logická osa: přechod pro chodce – vstup do areálu hřbitova – trasa ke kříži. Součástí stavby přechodu bude i jeho osvětlení navazující na celkovou obnovu veřejného osvětlení v ulici Schmoranzově. Vlastní vstup na hřbitov bude proveden prostřednictvím široké kovové brány, ztvárněné uměleckým kovářem.

Stavba bývalé márnice je v neposlední řadě odstraňována i z důvodu jejího špatného stavebně technického stavu. Zdivo vykazuje řadu poruch, krov je napaden houbami a dřevokazným hmyzem.“ konec citace

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.