Vyjádření Recyklingu k situaci ohledně jednání s městem o Sběrném dvoru

Na úvod bych uvedl, že naše spolupráce s Městem Slatiňany trvá již více jak 10 let a proto nás vzniklá situace velmi mrzí. Na začátku naší spolupráce jsme Sběrný dvůr pro spoluobčany provozovali jako doplňkovou činnost k naší hlavní činnosti, kterou byl výkup druhotných surovin. Považovali jsme za logické, že v zařízení, které je určeno k nakládání s odpady, by měly skončit všechny druhy odpadů a Město Slatiňany ušetří několik milionů korun za výstavbu svého sběrného dvora. Město Slatiňany hradilo pouze likvidaci svých odpadů a částečně se podílelo na nákladech spojených s obsluhou sběrného dvora. Tyto náklady byly později ještě poníženy o příspěvky za třídění odpadů, které Město dostává každý rok od kolektivních systémů.

Z důvodu změny zákona o odpadech před několika lety a rozšíření našich služeb ve Sběrném dvoře dle požadavků Města Slatiňany došlo k tomu, že naše provozovna v Nádražní ulici slouží šest dní v týdnu jako plnohodnotný Sběrný dvůr a výkup druhotných surovin se stal doplňkovou činností. Z ekonomického hlediska se provozování sběrného dvora za stávajících podmínek stalo neekonomické, protože stávající příspěvek ze strany Města Slatiňany nepokryl ani polovinu mzdových nákladů zaměstnanců, kteří se o obsluhu Sběrného dvora starají. Nový zákon o odpadech si navíc vyžádal i velké investice do zázemí SD (kontejnery, sklady, manipulační techniku atd.). Na tuto skutečnost jsme upozorňovali zástupce města již v průběhu roku 2018 a snažili jsme se nalézt řešení. Náš návrh, na drobnou úpravu smlouvy bohužel Město Slatiňany neakceptovalo a z tohoto jsme byli nuceni smlouvu o spolupráci vypovědět. Výpovědní doba byla 6 měsíců a na náš záměr jsme upozorňovali již ke konci roku 2018. Domníváme se tedy, že Město Slatiňany mělo dostatek času vzniklé situaci předejít a nalézt jiné řešení.

To, že se nejedná o jednoduchou záležitost ukazuje i fakt, jak dlouho trvala příprava výběrového řízení na provozovatele SD, jeho finanční náročnost, ale i skutečnost, že se kromě naší společnosti nikdo jiný nepřihlásil. Nadále se domníváme, že původní záměr mít možnost odevzdat veškeré odpady na jednom, již vybudovaném místě je logický a správný. Z tohoto důvodu jsme se přihlásili do vyhlášeného výběrového řízení a jsme připraveni spoluobčanům nabídnout kvalitní službu šest dní v týdnu. V porovnání s minulou nabídkou, je aktuální cenová nabídka na provoz Sběrného dvora vyšší, ale zohledňuje veškeré požadavky Města Slatiňany, reaguje na nárůst cen za likvidaci na skládkách a spalovnách. Zohledňuje investice do strojního vybavení a mzdové náklady zaměstnanců SD. V ceně je zahrnuto vyřízení všech povolení od Krajského úřadu, kompletní vedení evidence odpadů i osob, které odpad předávají, počítačové a programové vybavení atd.

V případě, že by se Město Slatiňany rozhodlo provozovat svůj vlastní sběrný dvůr, stálo by vybudování takového zařízení několik milionů korun a náklady spojené s jeho provozem by byly minimálně stejné.

Společnost Recycling-kovové odpady a.s. vyšla zástupcům Města Slatiňany vstříc a do jejich rozhodnutí zajistí provizorní provoz. Dle jejich požadavků otevřeme Sběrný dvůr v 10–11. ledna a 17-18. ledna 2020.  V případě zájmu o spolupráci jsme připraveni ihned zajistit provoz SD Slatiňany řádném režimu a eliminovat tak vznik černých skládek na území obce.

Přeji hodně zdraví v novém roce.

S pozdravem

Roman Filip – ředitel společnosti Recycling-kovové odpady a.s.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.