Vyjádření SNK-ED k projektu na Novou Modelu

Po společné diskusi s kolegy a kolegyněmi uvádím níže odpovědi na otázky položené v článku Projekt na kulturní centrum za 3,5 milionu:

 1. Mnohé jistě zaráží vysoká cena projektu.  –  projektantské práce jsou dnes většinou kalkulovány jako %-ní část z předpokládaného objemu investice. Výjimkou není ani tento projekt. Částka se nijak nevymyká běžným cenám, ale máte pravdu, že laikovi se může zdát vysoká. Dobrou zprávou je, že u dotačních titulů bývá často náklad na projektovou dokumentaci uznatelným nákladem. Doufejme, že se i nám podaří takový titul najít.
 2. Na úkor čeho budou hrazeny provozní náklady?  – myslíme si, že takto se na uvedený problém nedá dívat. I další položky v městském rozpočtu jsou jistě nemalé, a nelze o nich říci, že jsou na úkor nějaké jiné konkrétní položky. Je to v každém případě o prioritách. My lokalitu „U modely“ považujeme pro Slatiňany za strategickou a myslíme si, že město by samo mělo o její podobě a využití rozhodovat. Zamýšlený účel (Infocentrum, knihovna, klubovny, společenský sál, výstavní prostor,..??) je podle našeho názoru pro město prospěšný. A to nejen pro občany, ale i pro turistický ruch. Částečná úspora vznikne právě přesunutím činnosti ze společenského domu. Tyto úspory však zcela jistě provoz nového objektu nepokryjí. Do budoucnosti předpokládáme, že na část nákladů si objekt vydělá pronájmem některých prostor.
 3. Kde se bude parkovat?  – samotný projekt počítá s parkovacími místy. Počet míst vyplývá z prostorových podmínek, celkového konceptu projektu a samozřejmě musí být v souladu s platnými předpisy (počet míst pro ZTP apod.).  Pro účely parkování pak bude nadále využitelné parkoviště u restaurace Pod zámkem. Dostupné (tedy ne příliš daleko) bude i nově vznikající parkoviště u stadionu, jehož vzdálenost od objektu modely je cca 450m. Výhodou je otevřenost celého prostoru a tedy možnost využívat vzniklé parkování i během dne např. pro návštěvníky zdravotního střediska.
 4. Ze zveřejněných situací není patrné, jak je řešena komunikace k Podskále. – tato komunikace bude nadále sloužit ke svému současnému účelu. Na zpracovávaný projekt plynule navazuje.
 5. Co bude se Sokolovnou?  – tato otázka musí směřovat na představitele Sokola Slatiňany. Ale předpokládáme, že bude nadále sloužit ke svému účelu, tedy společenským a sportovním akcím, jako doposud.
 6. Co bude se Společenským domem? – Využití společenského domu je jistě k diskuzi. Přesunutí současného využívání Spol. domu do zrekonstruovaného mlýna (modely) umožňuje např. řešit zde v budoucnosti případné kapacitní problémy  mateřské školy, v úvahu může připadat rekonstrukce objektu na bytové účely, někdo ze zastupitelů může navrhnout třeba i prodej, nebo lze celý objekt na nějakou dobu pronajmout k soukromým aktivitám v souladu s funkčním určením objektu. Žádná varianta není v tuto chvíli vyloučena, vše ukáže budoucnost a diskuse zastupitelů a občanů Slatiňan.
 7. Jak bude využit prostor po knihovně v budově městského úřadu? – i zde je budoucnost stále otevřena. Městský úřad se potýká s některými prostorovými problémy, jako je např. bezbariérová podatelna či jednací místnost. Chybí prostory pro spisovnu, atd. tyto neduhy by mohlo využití prostor po knihovně vyřešit.
 8. Máte prosím představu, jaké asi budou veškeré náklady vyvolané stavbu Nové Modely?  – v tuto chvíli pracujeme s částkou cca 46 mil Kč, což je cena uváděná u návrhu do architektonické soutěže. Konkrétněji budeme vědět po zpracování projektové dokumentace z položkového rozpočtu a následně z veřejné soutěže na realizaci zakázky.
 9. Víte, jestli neopakujete nějaké chyby odjinud?  – doufáme, že nikoliv. Přípravě byla, je a bude vedením města věnována velká pozornost. Máte-li však nějaké relevantní návrhy na co dát pozor, budeme za ně jistě rádi, neboť možná platí obojí, tedy sice „Kdo nic nedělá, nic nezkazí“, ale občas i „Více hlav, více rozumu“ J
 10. Jaká bude přidaná hodnota Nové Modely? – u tohoto projektu bych možná neuváděl tzv. přidanou hodnotu, ale má smysl zmínit alespoň zásadní přínosy celé akce. Tedy:
 • Zkulturnění a opravy zchátralého objektu, který dnes není využitelný téměř k ničemu (snad jen k nácviku záchranných akcí IZS)
 • Vytvoření důstojného kulturně – turistického centra ve Slatiňanech
 • Zlepšení podmínek pro činnost místních dětských a zájmových organizací
 • Zlepšení podmínek a možnost rozšíření činnosti Infocentra a knihovny
 • Vznik výstavních prostor v místě, které navazuje přirozeně na turisticky exponovanou lokalitu ve Slatiňanech a tedy zatraktivnění Slatiňan z turistického pohledu
 • Příležitost rozšířit kulturní dění ve Slatiňanech o akce, které zatím ve Slatiňanech nebyly realizovány
 • Vznik kultivované relaxační zóny v kouzelném „podzámeckém“ prostoru
 • …..atd. možná další, které mne zatím nenapadly

Za zastupitele SNK-ED Milan Chalupník

Jeden komentář u “Vyjádření SNK-ED k projektu na Novou Modelu”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.