Výměna elektroinstalace a vytápění zavře školku v létě na dva měsíce

Na základě Radou schváleného záměru rekonstrukce MŠ byla dokončena projektová dokumentace a získána platná povolení pro stavební realizaci akce. Rekonstrukce spočívá v kompletní výměně elektroinstalace z důvodu její dožilosti a závažných závad vyplývajících z revizní zprávy a zároveň s touto akcí bude provedeno odstranění dožilých a neúsporných přímotopů a klimatizačních jednotek a zřízena nová teplovodní otopná soustava s tepelnými čerpadly. Ačkoliv jsou stavební práce naplánovány na co nejkratší možnou dobu, tak jejich značný rozsah v rámci celého objektu neumožňuje zajištění běžného provozu MŠ.

V nejbližší možné době bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele, kde v zadávacích podmínkách je stanovený termín realizace akce od 10. 5. do 19. 8. 2021. Na základě konzultace s projektantem je akce naplánována tak, že od 10. 5. do 4. 6. bude realizována stavba za částečného provozu školky (severní pavilón se školní jídelnou bude dále fungovat) a část tříd bude v náhradních prostorách a od 7. 6. do 16. 8. bude MŠ zcela uzavřena a všechny děti budou muset být v náhradních prostorách. O náhradních prostorách je intenzivně jednáno v úzké spolupráci s ředitelkou MŠ a Krajskou hygienickou stanicí, což není vůbec jednoduchá záležitost vzhledem k rozsahu stavebních prací v MŠ a požadavků KHS na náhradní prostory.

O podrobnostech týkající se provozu MŠ v době rekonstrukce a náhradních prostor budou rodiče dětí průběžně informováni prostřednictvím paní ředitelky po dohodě se zřizovatelem školky a také prostřednictvím webových stránek MŠ. Chtěl bych rodiče dětí MŠ požádat o vstřícnost, toleranci a spolupráci s paní ředitelkou školky. 1

  1. Ozvěny 12/2020[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.