Návrh: Výměna oken v hlavní budově ZŠ

původní okna (zdroj: slatinanskenoviny.cz)

Výměna dožilých okenních výplní na budově staré ZŠ a to jak čelní strany budovy, tak ze strany ulice T.G.M. Za tímto účelem Rada města vyčlenila v rozpočtu na rok 2019 finanční prostředky. V souvislosti s plánovaným vypsáním nového dotačního titulu v rámci OPŽP Rada města pověřila ředitele školy nechat zpracovat energetický audit za účelem možnosti podání žádosti o čerpání finančních prostředků z EU. V současné době je posuzována možnost podání žádost a získání finančních prostředků EU na základě plánované výzvy s cílem ušetřit prostředky z rozpočtu města.


Do konce března 2019 by měl být projekt a pak bude město rozhodovat, jakým způsobem bude hledat dodavatele (soutěž) a jestli na kotel a okna, a taky kdo provede soutěž (město nebo externí dodavatel) [EE190319]


Nová okna – zdroj:slatinanskenoviny.cz

Investorem celé akce je Město Slatiňany, přičemž celkové náklady budou cca 7,6 mil. Kč. Na rekonstrukci byla také podána žádost o dotaci z evropských fondů prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí, která by měla pokrýt 40% způsobilých výdajů.  *1


Celkové náklady projektu (včetně rekonstrukce kotelny) činí 7,52 mil Kč, dotace z EU fondů prostřednictvím OPŽP ve výši téměř 2,88 mil. Kč pokryje 40 % způsobilých výdajů projektu. Rozpočet města Slatiňany se bude podílet částkou cca 4,64 mil. Kč.*2

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.