Návrh: Výměna oken v hlavní budově ZŠ

Výměna dožilých okenních výplní na budově staré ZŠ a to jak čelní strany budovy, tak ze strany ulice T.G.M. Za tímto účelem Rada města vyčlenila v rozpočtu na rok 2019 finanční prostředky. V souvislosti s plánovaným vypsáním nového dotačního titulu v rámci OPŽP Rada města pověřila ředitele školy nechat zpracovat energetický audit za účelem možnosti podání žádosti o čerpání finančních prostředků z EU. V současné době je posuzována možnost podání žádost a získání finančních prostředků EU na základě plánované výzvy s cílem ušetřit prostředky z rozpočtu města.


Do konce března 2019 by měl být projekt a pak bude město rozhodovat, jakým způsobem bude hledat dodavatele (soutěž) a jestli na kotel a okna, a taky kdo provede soutěž (město nebo externí dodavatel) [EE190319]

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.