Výsadba stromů v Třešňovce po mrazech ve 30. letech

Mladý sad byl postižen silnými mrazy v roce 1929, tehdy mnoho ještě mladých stromků zahynulo. Obnova sadu probíhala do roku 1931 a bylo vysazeno celkem 560 dalších stromů. Výsadbu prováděl slatiňanský Okrašlovací spolek 1

  1. Ozvěny 10/2022 – Helena a Josef Tuhých: TŘEŠŇOVKA – KLENOT V MAJETKU MĚSTA[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.