Výsadba stromů v Třešňovce ve 20. letech

Při procházení kroniky Slatiňan nejde založení samotné třešňovky
přesně určit, vždy se mluví o městských sadech, ale velká výsadba
v nich probíhala ve 20. letech a na počátku 30. let v minulém století.1

V té době měly Slatiňany početný okrašlovací spolek, například v roce 1928 měl 207 řádných členů a byl největším spolkem ve městě. Spolek přispíval při sázení prací i finančně.1

Příklady výsadby:1

  • v roce 1920 vysazeno 134 nových stromků,
  • 1922 143 stromů,
  • sázelo se i v roce 1923, ale počet stromků kronika neuvádí.
  • 1926 vysazeno 310 kusů,
  • 1927 110 kusů.
  1. Ozvěny 10/2022 – Helena a Josef Tuhých: TŘEŠŇOVKA – KLENOT V MAJETKU MĚSTA[][][]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.