Výsledky ankety na nahrávací zařízení

V květnovém čísle Ozvěn vyhlásil městský úřad anketu, ve které byli občané žádáni o názor na pořízení nahrávacího audiozařízení, které by bylo využíváno na jednání zastupitelstva města. Možnost vyjádřit se k danému tématu využilo celkem 56 občanů, kteří své anketní lístky odevzdali v knihovně, nebo vhodili do schránky na budově MěÚ.

  • Z odevzdaných lístků získala nejvíce hlasů možnost č 4.: „považuji zařízení za zbytečnou investici“, která byla označena celkem 46x.
  • Dále získala 5 hlasů možnost číslo 1: „koupit“ a
  • 4 hlasy možnost číslo 2 „koupit jen v případě dotace“.
  • Možnost zařízení pronajmout nebyla zvolena.
  • V jednom případě byl uveden jiný návrh, aby se zařízení zakoupilo na zkušební dobu 2 let.

Výsledky ankety budou oznámeny zastupitelstvu města během zasedání.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.