Výsledky voleb 1990 – 1994

Počet
volených
členů
zastupi-
telstva
Zapsaní
voliči
Vydané
obálky
Vol.
účast
v %
Odevzd.
obálky
27 2 697 2 352 87.21 2 352

 

Navrhující strana Hlasy Počet
mandátů
v %
1 Československá strana lidová 8.90 2
2 Československá strana socialistická 14.40 5
3 Komunistická strana Československa 20.20 6
4 Občanské fórum 37.50 10
7 Československá sociální demokracie 10.10 3
10 Československá strana zemědělská 3.40 0
80 Nezávislí kandidáti 5.10 1

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.