Výsledná představa Místního výboru o přestavbě bývalé prodejny

Revitalizace objektu prodejny potravin v obci Trpišov

Upřesňující podmínky zadání

Historické souvislosti:

Obec Trpišov byla do 90. let správně spojena s obcí Svídnice. Během tohoto období byla na návsi pro veřejné potřeby postavena budova MNV. Zde se uskutečňoval, spolu v prostorách místního pohostinství, veřejný a společenský život obce.  Tato budova byla před několika lety přestavěna na tři bytové jednotky a rovněž prodejem místního pohostinství bylo konání společenských akcí občany prakticky znemožněno.

Vlivem doby a nových nařízení obec přišla i o dětské hřiště s kolotočem, neboť přestalo splňovat nové normy. Náhradní improvizované dětské a sportovní hřiště na „Klínku“, kde dál probíhal sportovní a společenský život obce, bylo zrušeno bez náhrady v 80. a 90. letech jeho zástavbou RD.

Budova prodejny, ordinace lékaře a volební místnost ze 70 let, postavená v akci „Zet“ místními občany, sloužila svému účelu do roku 2012. Po rekonstrukci části objektu nyní slouží již jen jako volební místnost. Prodejna ani ordinace lékaře nejsou v provozu a tato část chátrá.

Stávající stav:

V obci bylo vlivem doby téměř znemožněno společenské a kulturní setkávání občanů a podstatně omezeno sportovní vyžití dětí a mládeže.

Již dlouho je vyvíjen občany tlak na nápravu neutěšených poměrů.

Vzhledem k výše uvedenému bylo požadováno víceúčelové využití objektu prodejny se zachováním jejího provozu. Výsledkem bylo vypracování studie jejího využití s následnou projektovou dokumentací, která byla v současné době ( r.2020) občany zamítnuta pro svoji neaktuálnost.

Důvody:

  • Postupem doby je velmi nepravděpodobný zájem o pronájem a zprovoznění prodejny, nevylučuje se ovšem změna tohoto stavu ve vzdálenější budoucnosti
  • Rovněž zájem a potřebnost zdravotnických prostor v objektu ze strany občanů i zdravotní služby se jeví, vzhledem k vývoji pečovatelské služby a zdravotní péče, jako sporné
  • Zamýšlené zřízení bytové jednotky v podkroví objektu se jeví, a to jak k řešení potřeb občanů obce, tak i k zamýšlenému využívání budovy i okolí pro konání sportovních a společenských akci, jako vzájemně neslučitelné
  • S přihlédnutím k rozrůstající se obci i počtu obyvatel se projektovaná společenská místnost s výměrou 38m2 zdá jako zcela nedostatečná
  • Uskutečnění projektu není vzhledem k předpokládaným nákladům ve výši 12 000 000 Kč,- v dohledné době realizovatelné

Návrh

Předpokládané využití stávajícího objektu:

Objekt a jeho okolí bude primárně využíván jako společenské centrum obce pro pořádání společenských, kulturních, vzdělávacích a zájmových činností jako jsou volby, schůze, přednášky, oslavy, komunitní setkávání občanů, zájmová činnost s kapacitou min. 40 osob + skladovací místnost. Zároveň by sloužil jako zázemí pro pořádání sportovních a společenských akcí, které se uskutečňují v prostorách vedle prodejny v okolí sportovního hřiště (WC, sprcha, sklad, pergola, kuchyňka včetně dřezu, lednice, skříně a pultu, a bufet s výdejním okýnkem, což umožňuje i případné komerční využití takto upravených prostor). V prvním patře by byl vytvořen multifunkční prostor (dětská herna, příležitostné přespání hostů atp.) /první patro by mohlo sloužit jako skladovací prostory a až postupem času využívat dle potřeby/

Součástí revitalizace objektu by mělo být i jeho okolí tak, aby došlo k vytvoření promyšleného a funkčně estetického celku vyhovujícího současným a případně i budoucím potřebám všech věkových skupin občanů obce. Celek by měl zahrnovat nejen budovu prodejny, ale i nohejbalové hřiště s jeho okolní nevyužitou travnatou plochou, kde by měly být umístěny prvky pro vyžití nejmenších dětí s rodiči (pískoviště, prolézačka, kolotoč, houpačky, ohniště s posezením), autobusovou zastávkou v obou směrech, místem pro sběr tříděného odpadu, rybníkem s případnými vodními prvky a vstupem do vody, kapličkou s lavičkami k odpočinku (zde již instalovanými) a pítkem pro všechny včetně projíždějících cyklistů, a pozemkem územním plánem určený pro dětské hřiště (pergola, lavičky, herní prvky z vrbových prutů).

Navrhované varianty řešení:

  1. Demolice stávající budovy a výstavba nové, moderní nízkoenergetické budovy s fotovoltaickými prvky na současném nebo jiném místě
  2. Kompletní rekonstrukce
  3. Nezbytná oprava a úprava prostor za účelem možnosti brzkého využívání objektu občany

Tento návrh byl vytvořen na základě podnětů občanů na veřejném setkání konaném 2.3.2020 v hostinci Trpišově.

Jeden komentář u “Výsledná představa Místního výboru o přestavbě bývalé prodejny”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.