Návrh: Vytvoření depozitu kamenických článků

Tradičně kamenicky opracované články ze škrovádského pískovce (např. ostění, nákolníky, kvádry, hlavice, desky apod.) mají nejen významnou historickou hodnotu, ale také nominální (tisíce až desítky tisíc za jeden článek). Proto v poslední době bývají tyto články dokonce v hledáčku prodejců a překupníků starožitností. Jejich využití je možné zejména při obnově a úpravách veřejných prostranství, kdy se tradiční materiál a tradiční řemeslné postupy v opracování kamene vizuálně mnohem lépe uplatňují než současné prefabrikované a vesměs betonové montované stavebnicové díly z prodejen typu Bauhaus. Tyto hodnotné prvky se dnes nalézají v různých lokalitách Slatiňan a bylo by vhodné je uložit na jednom místě. Vytvořením depozitu těchto kamenických článků můžeme přispět k zachování staleté tradice užití škrovádského pískovce, ze kterého jsou postaveny budovy nejen ve Slatiňanech, ale také v bývalém královském věnném městě Chrudimi. Pro články je však nutné nalézt prostor, kde by byly bezpečně uloženy, ochráněny před poškozením a zdokumentovány jednoduchým pasportem s uvedením jejich původní pozice, využití a případně stáří. Prvky z druhé skupiny – stavební materiál lze uskladnit jen na hromadě a využity by mohly být při úpravách/opravách různých zdí, teras apod.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.