Návrh: Vytvoření komise pro odpady

Složené z úředníka, zastupitele, aktivisty, občana….

Komise by zpracovávala a vyhodnocovala návrhy změn odpadového hospodářství pro Radu města.

Vzhledem ke svému zaměření by mohla mít více času, kapacity a vůle, než když návrhy budou řešit kompletně všichni radní či zastupitelé v rámci přípravy na zasedání.


Komise se jmenuje výbor a má kartu zde.


aktualizace 12/2022:

ve volebním období od roku 2022 nebyla komise obnovena s tím, že v případě potřeby ji rada nebo zastupitelstvo zřídí v rámci komise nebo výboru pro životní prostředí; radní pro odpady VP si může neformálně kolem sebe takové lidi shromáždit i bez komise

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.