Návrh: Vytvořit koncepci veřejného osvětlení

Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.
Pomozte tím, že jej vhodně doplníte. Přejaté informace je nutné ozdrojovat, aby je bylo možné ověřovat.

Na základě již existujícího, avšak neveřejného, pasportu osvětlení a dále představy o rozvoji města, připravit plán, jaká svítidla kde a kdy se budou osazovat.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.