Návrh: Vytvořit průchod z Klášterní ulice k Nádrži u nádraží

Prospělo by to zase trochu průchodnosti města, dostupnosti nádraží a také by vznikla hezká a klidná cesta na nádraží.

Vlastník pozemku je Pardubický kraj, který by mohl mít pochopení o projekt sloužící společného dobru.

Je to něco podobného, jako vznikl průchod kolem školní jídelny na původních pozemcích Spartaku.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.