Návrh: Vytvořit ve Švýcárně lesní kavárnu

Švýcárna patří vedle zámku, zámeckého parku, Kočičího hrádku, třešňovky, rozhledny Báry atd. k dalším symbolům města Slatiňan. Objekt je krásně opraven a doplňuje malebnost a atraktivitu zdejší krajiny. Když chodívám kolem, častokrát mi běží hlavou myšlenky, jak by se dal tento objekt využít šířeji při zachování účelu, pro který byl objekt z dotací opraven.

Myslím si, že by Švýcárně prospělo, kdyby se prostor v přízemí využil na zřízení malé lesní kavárny. Věřím tomu, že návštěvníci rekreačních lesů Podhůra, ať už turisté, cyklisté, nebo rodiny s dětmi by se rádi zastavili a občerstvili v příjemném, krásném a klidném prostředí Švýcárny. Kavárna s nabídkou zdravých svačinek, jedinečných zákusků, lahodné kávy, čajů, domácích limonád atd. i s možností venkovního posezení a obsluhy…, to by mohlo přilákat více návštěvníků i na expozici interaktivního muzea. Navíc by se díky možnosti občerstvení jistě mohl častěji využít i víceúčelový sál v 1. patře (výstavy, besedy, kurzy, přednášky..) a malé venkovní jeviště (představení pro děti, koncerty, kulturní a rodinné akce..)

Myšlenka zřízení lesní kavárny na Švýcárně by mohla získat další rozměr, kdybychom zde poskytli pomocné pracovní místa mentálně handicapovaným spoluobčanům. Jedná se o model chráněných dílen. Ke Slatiňanům dlouhodobě patří péče o postižené spoluobčany, která je reprezentována dlouholetým provozem Domu sociálních služeb Slatiňany. Vytvořením chráněných pracovních pozic bychom podpořili myšlenku a trend vzájemné tolerance, respektu a ohleduplnosti.. Dá se uvažovat i o možnosti v přilehlém prostoru Švýcárny chovat ovečky, nabízet produkty z jejich chovu. (vlněné výrobky atd.)

Vytvořením možnosti občerstvení a příjemného spočinutí by se Švýcárna s interaktivním muzeem stala v budoucnu ještě atraktivnějším a současně příjemným a laskavým místem odpočinku…

Švýcárna 2006 - 2013 - kresba
Švýcárna 2006 – 2013 – kresba

Tento návrh jsem představila radě města z kraje února tohoto roku. Než došlo k prezentaci nápadu, věnovala jsem dost času tomu, abych zjistila, zda je nápad realizovatelný a co by to obnášelo. Konkrétně jsem opakovaně jednala s Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje, radila jsem se na Finančním úřadu Chrudim ohledně zaměstnávání handicapovaných, mluvila jsem s některými potencionálními sponzory, zajela jsem se podívat a popovídat o provozu do kaváren podobného založení a samozřejmě jsem o tom mluvila několikrát s panem starostou. Mám kolem sebe tým lidí, které nabídka spolupráce a společného působení v kavárně tohoto zaměření oslovila. Rovněž tak by se daly využít kontakty z uměleckého světa pro kulturní programy na Švýcárně..

Jistě bude nutné v případě zájmu tento návrh prodiskutovat s dalšími odborníky (stavební úřad, památková péče, atd.) a je možné, že se ukáže z nějakého důvodu jako nerealizovatelný. Nicméně mně a moje blízké tento nápad nadchl a tak si ho jednoduše nenechávám pro sebe 🙂

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.