Výzva k úpravě dřevin přesahujících do komunikací

Každoročně připomínáme vlastníkům, jejichž pozemkové parcely přiléhají k chodníkům, pozemním komunikacím a veřejnému prostranství, aby si splnili svoji povinnost a přerostlé větve dřevin, zasahujících do průchozích a průjezdních profilů a do prostoru veřejného prostranství, odstranili. Současný stav je v některých částech města a ulicích skutečně neúnosný, přerůstající větve narušují běžné užívání chodníků, pozemních komunikací a veřejného prostranství a ohrožují bezpečnost a plynulost provozu. Vyzýváme proto všechny, kterých se tento problém týká, aby provedli urychleně nápravu ještě v letošním roce a svoji povinnost si plnili i v letech dalších.

Odkaz: Ozvěny 11/2022

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.