Výzva v Ozvěnách, aby řidiči neparkovali na zeleni, přechodech, chodnících

1.12.2015 v Ozvěnách vyšel článek o parkování, kde se smí a nesmí:

PARKOVÁNÍ A ODSTAVOVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL
Parkování a odstavování motorových vozidel se řídí platnými pravidly silničního provozu zejména zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o silničním provozu). V souvislosti s tím si dovolujeme upozornit občany, že na celém území města Slatiňany není žádným dopravním značením ani jinou úpravou provozu povoleno stání na chodnících a v zelených plochách. V důsledku častého stání motorových vozidel na chodnících a v zelených plochách dochází k poškozování majetku města Slatiňany (propadlé
chodníky, poničené kryty kanalizačních vpustí, popraskané dlaždice, zničená veřejná zeleň, apod.).

Velkým problémem v našem městě je také stání na přechodech pro chodce a v jejich blízkosti, dále stání v křižovatkách a v jejich blízkosti. Řidiči bohužel velmi často nedodržují ustanovení zákona o silničním provozu a svým jednáním ohrožují bezpečnost silničního provozu a ostatní účastníky provozu. Ustanovení § 25 a § 27 zákona o silničním provozu jasně stanovuje, kde řidič smí a nesmí zastavit a stát.

Na základě výše uvedeného vyzýváme občany města Slatiňany,
především řidiče motorových vozidel, aby dodržovali ustanovení
zákona o silničním provozu, týkající se především zastavení a stá-
ní a vyvarovali se stání v místech, kde to zákon neumožňuje či pří-
mo zakazuje. V opačném případě budou tyto dopravní přestupky
řešeny příslušnými orgány.

V.N

Odkaz: Ozvěny 2015/12 str.2 1.12.2015

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.