Vzdávám se role redaktora pro místní politické záležitosti

Již jako s dlouholetým kandidátem Sedmy, která mi je hodnotově blízká, se mnou měli mnozí politici problém jako se zároveň nezávislým redaktorem.

Protože jsem byl zvolen do zastupitelstva1, tento střet se ještě zvětšil. Abych obhájil nezávislost slatinaka a dokázal s těmi lidmi v zastupitelstvu vyjít, tak výrazně omezím svou redaktorskou činnost o komunální politice.

Nadále budu příležitostně přispívat s tématy, které nesouvisí s komunální politikou (krajská či státní politika, citace z tisku a médií týkající se zde uvedených témat, prodej ze dvora, pozvánky na akce), anebo bez komentáře citovat jiné zdroje (Ozvěny, úřední desku, veřejná vyjádření dalších a neveřejná po jejich souhlasu apod.)

Zůstávám ve funkci editora, což je člověk, který přímo nepřispívá, ale dbá na dodržování pravidel webu a vyváženost obsahu.

Má-li tedy slatinak zůstat aktuální v místní politice, je nutné, by se našli jiní, méně „závislí“, kteří by byli ochotni s tímto tématem občas přispět. Předávám vám tímto pomyslnou štafetu.

váš slatiňanský Don Quiote

  1. Zastupitelé 2022 – 2026 – slatinak.cz[]

Jeden komentář u “Vzdávám se role redaktora pro místní politické záležitosti”

  1. Nerad bych, aby to vyznělo tak, že vnímám slatinaka jako chybu.

    Zpravodajství o Slatiňanech jsem dělal podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Veškeré články jsem připravoval způsobem, který jde daleko za rámec toho, co je běžné v profesionálních redakcích: Články jsem nechával autorizovat, připomínkovat lidem, o kterých jsem psal. Veškerá vyjádření, která mi dali, jsem ochotně zveřejnil. Výjimkou bylo, když šlo o zjevnou nebo pravděpodobnou nepravdu. Takové věci jsem vrátil k přeformulování, i když tomu druhá strana ne vždy vyhověla, a tak jsem to nezveřejnil nebo označil.

    Myslím, že vždy uznám svoji chybu, když mi někdo dokáže, že jsem ji udělal, že jsem zveřejnil nepravdy, nepřesnosti. Zásadně ale odmítám jako pomluvu, když někdo hovoří o mé práce ve slatinaku pohrdlivě, aniž mi předloží konkrétní chyby a nepravdy.

    Je pravda, že dělat zpravodajství a zároveň se účastnit voleb, může být považováno za střet zájmů. Je to ale kolize, o níž každý čtenář ví, hlásím se k ní a je to zcela transparentní. V českých městech a obcích je bohužel zcela standardní, že do voleb kandidují lidé, kteří pracují v institucích, které jsou městem či obcí řízené. Dochází k situacím, kdy tito politici v radách spolurozhodují o svých odměnách či setrvání ve funkci. Zde střet zájmů může vést k finanční zainteresovanosti. V mém případě, je to naopak. Neměl jsem ze zpravodajství žádné výhody, stálo mě mnoho času.

    Dělat poctivé pravdivé zpravodajství na maloměstě nikomu popularitu nepřinese a může vést ke komplikacím. Před volbami jsem slíbil, že pokud Sedma si to bude přát, zpravodajství pozastavím. Slib jsem splnil. Nicméně jsem přesvědčen, že to je chyba. Myslím si, že kámen úrazu současné koalice na radnici byla netransparentnost. I proto jsem byl rád, že mohu jít do voleb právě za Sedmu, pro niž je transparentnost zásadní.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.