Návrh: Vzedmout hladinu Chrudimky mezi lávkou pod zámkem a mostem 🗺

Už Schmoranz ve svých plánech počítal s vytvořením tři hradlových jezů v dolní části Chrudimky ve Slatiňanech, které by zvedly hladinu a zpomalily tok a naplnili poněkud koryto: Plánoval prkenné jezy, které lze na zimu snadno otevřít a na jaře je opět zavřít. Jeden měl být pod silničním mostem, jeden pod lávkou pod zámkem.1

Chrudimka by pak vypadala více jako řeka, i by se mohl v její hladině zrcadlit zámek a nábřeží, jako to je například v Hlinsku nebo v Chocni. A třeba by se v té části držely také víc ryby.

Samozřejmě by se pro tu myšlenku muselo získat Povodí, které má řeku ve správě, a ani tak by to nebylo jednoduché. Před případnou realizací je nutné prověřit, jestli by zvýšení hladiny nenarušilo spodní vody2.

koryto Chrudimky podle Smetanová nábřeží nad mostem (rok 2018)
5. jez pod mostem v Hlinsku (2013, reka-chrudimka.sije.cz)
nábřeží v Chocni u zámku r. 2010 (chocen.cz)
  1. Jaroslav Koreček osobně 2/10/2023[]
  2. JB emailem 30/10/2023[]
Návrh Řeka Vzhled
Slatiňany u mostu Mapa

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.