Vzhledem k velmi malému počtu evidovaných nalezených věcí Město zatím neuvažuje o zapojení do eztraty.cz ani o zveřejnění seznamu

Město má evidenci nalezených věcí. Tato skutečně není a ani nemusí být veřejná. O nalezené věci jsou občané veřejně informováni prostřednictvím místního rozhlasu a internetových stránek města. Často občané sami volají, že něco ztratili, a zda se daná věc nenašla. Vzhledem k dosavadním zkušenostem a četnosti odevzdávání nalezených věcí (rok 2017 – 2 věci, rok 2018 1 věc), nepovažujeme za potřebné za tímto účelem zřizovat zvláštní internetové stránky. Pokud to charakter nalezené věci vyžaduje, nevylučujeme využití www.eztraty.cz. (tajemník města, J.Prokš)

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.