Návrh: Vznik přechodu přes I/37 na rohu Nádražní

Koridor východ – západ nabízí propojení nádraží a hlavního vstupu na zámek a je tak přirozeně hlavní pěší linií pro turisty a návštěvníky města. Tomu odpovídá fakt, že je v celé délce značena žlutou turistickou značkou. Kromě turistického potenciálu však slouží tato trasa také pro pěší
docházku obyvatel Slatiňan na nádraží. Západní část trasy (mezi zámkem a ulicí T.G. Masaryka) je již v současné době vedena téměř výhradně po komunikacích bez provozu motorových vozidel,
avšak v místě křížení s Masarykovou ulicí není zajištěn její bezpečný přechod. Nejbližší přechody pro chodce jsou zde vyznačeny až 120 m severně, resp. 160 m jižně od křížení pěšího koridoru s hlavní ulicí. Navrhujeme proto doplnění přechodu pro chodce přímo v místě jejich křížení.1

  1. Generel dopravy Projekt Otevřené a přitažlivé město Slatiňany CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014399  A. 1 Technická zpráva Objednatel Město Slatiňany T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany  Zhotovitel PRO CEDOP s.r.o. Milady Horákové 893, Kročehlavy, 272 01 Kladno, str. 27[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.