Webové stránky neodpovídají zákonným požadavkům a je třeba je předělat do září 2020

Internetové stránky a mobilní aplikace povinných subjektů musí být na základě směrnice 2016/2102 pro své uživatele vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní.  Tímto si Vás dovoluji upozornit na důležité informace vycházející ze směrnice o přístupnosti a rovněž zákona o přístupnosti − Na stávající internetové stránky zveřejněné před 9. dubnem 2019 se pravidla použijí od 23. září 2020.*1

Odkaz: www.mvcr.cz/clanek/pristupnost-internetovych-stranek-a-mobilnich-aplikaci.aspx

Odkaz: dopis od MINISTERSTVO VNITRA na obce z 15. srpna 2019

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.