Návrh: Workoutové hřiště na sídlišti za Bonetem

Občan požádal starostu o dotaci na workoutové hřiště. Přišel s myšlenkou, že by mohlo být na sídlišti místo toho zničeného hřiště co tam stojí.


Podle sdělení tajemníka města Josefa Prokše rada města na svém 18. zasedání dne 3. června 2019 projednala nabídku pana Vítka k přípravě dokumentace k podání žádosti o dotační titul k workoutovému hřišti.

Rada města svým usnesením číslo: 309/18/2019/RMS schválila záměr podání žádosti o dotační titul na workoutové hřiště a souhlasí s tím, aby p. Vítek připravil dokumentaci a předložil ji ke schválení radě města.

Poté, co byl pan Vítek s rozhodnutím rady srozuměn, ztratil o zpracování žádosti zájem, pouze že by jeho firma měla zájem hřiště postavit. Vzhledem k tomu, že svou původní iniciativu k budování hřiště nenaplnil, budování hřiště se nebude provádět.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.